Subject verb agreement

Ett av de vanligaste grammatikfelen som svensktalande gör på engelska är kongruensfel (eller fel när det gäller subject verb agreement). Om du har svårt att skilja på do/does, was/were, have/has eller walk/walks gör du kongruensfel. Till slut blev jag less på att förklara det om och om igen, så jag gjorde en film.

En kort film om kongruensfel.

Advertisements

Teaching pronunciation

IDEA, International Dialects of English Archive, är fantastisk resurs för att öva uttal. Två exempeltexter (oftast Comma Gets a Cure, men även The Rainbow Passage) är inlästa av människor från hela världen. Texterna är lite konstiga, men skrivna för att alla ljud ska finnas med.

Jag brukar låta eleverna leta tills de hittar en person vars engelska de vill låta som. Det är lite bökigt att hitta, först får man välja världsdel, därefter land, del av land och därefter anges personerna efter kön och ålder.

Ibland låter jag eleverna bara lyssna och härma. Om jag är lite mer metodisk låter jag dem först läsa texten utan förberedelse. Då kan jag ge dem återkoppling på vilka delar av uttalet de behöver öva på (till exempel tonande -s, t-förslag i change eller så) innan de övar. Då kan jag också lyssna på dem efteråt och se hur de utvecklats. Många elever har nått fantastiska resultat med den här metoden.